Sameiet

Sameiet Vennersborg Sandvika Vest skal ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av Claude Monets alle 21 i Sandvika. Vennersborg består av en Boligdel og en Næringsdel.

Boligdelen er basert på den grunnleggende idé at sameierne, primært  eldre og omsorgstrengende, skal ha anledning til å oppfylle sine ønsker og behov for service, omsorg og trygghet i sin egen bolig, gjennom et tilbud om et komplett bo- og servicekonsept.

Næringsdelen leier ut lokaler til aktører innen omsorg og forretningsvirksomhet.

Styret i Sameiet har to representanter hver fra bolig- og næringsdelen, samt en uavhenging styreformann.

Det sittende styret ble valgt den 14. mai 2019, og består av:

Styreformann: Manfred Larsen

Styremedlemmer:
– Tore B. Østensen og Frank N. Olsen (boligdelen)
– Linn Røer og Morten Jakobsen (næringsdelen)

Varamedlemmer:
– Tone Lisbeth Stojka og Anita S. Skeie (boligdelen)
– Thea Fu Lin og Albregt Moltumyr (næringsdelen)

Forretningsfører: Enqvist Eiendomsdrift AS

Revisor: Lars Harald Brinchmann

Årsmøte i Sameiet

Årsmøtet i Sameiet ble avholdt onsdag 15. mai 2019 kl. 18:00

Husordensregler

Alle i Sameiet plikter å sette seg inn i og overholde husordensreglene.

Vedtekter for Sameiet

På Årsmøtet i Sameiet den 26. april 2018 ble det vedtatt nye
Vedtekter for Sameiet Vennersborg Sandvika Vest.