Sameiet

Sameiet Vennersborg Sandvika Vest skal ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av Claude Monets alle 21 i Sandvika. Vennersborg består av en Boligdel og en Næringsdel.

Boligdelen er basert på den grunnleggende idé at sameierne, primært  eldre og omsorgstrengende, skal ha anledning til å oppfylle sine ønsker og behov for service, omsorg og trygghet i sin egen bolig, gjennom et tilbud om et komplett bo- og servicekonsept.

Næringsdelen leier ut lokaler til aktører innen omsorg og forretningsvirksomhet.

Styret i Sameiet har to representanter hver fra bolig- og næringsdelen, samt en styreformann som normalt bør være nøytral, men som for tiden er valgt fra boligdelen.

Det sittende styret ble valgt på Årsmøtet den 11. mai 2023.
Styret består av:

Styreleder: Tore Bergethon Østensen

Styremedlemmer:
– Anita S. Skeie og Morten Mørk (fra Boligdelen)
– Line Victoria Bøyum Røstgård og Kenneth Horner (fra Næringsdelen)

Varamedlemmer:
– Frank N. Olsen og Greta Dahlen (fra Boligdelen)
– Cathrine Kildalsen og Albregt Moltumyr (fra Næringsdelen)

Forretningsfører: Marcus Hultgren hos Enqvist Eiendomsdrift AS

Revisor: Lars Harald Brinchmann

Årsmøte i Sameiet

Årsmøtet i Sameiet ble avholdt torsdag 11. mai 2023 kl. 18:00 i fellesområdet i 2. etg. Protokoll fra Årsmøtet.

Husordensregler

Alle i Sameiet plikter å sette seg inn i og overholde husordensreglene.

Vedtekter for Sameiet

Dagens vedtekter ble vedtatt på Årsmøtet den 25. juni 2020.