Sameiet

Sameiet Vennersborg Sandvika Vest skal ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av Claude Monets alle 21 i Sandvika. Vennersborg består av en Boligdel og en Næringsdel.

Boligdelen er basert på den grunnleggende idé at sameierne, primært  eldre og omsorgstrengende, skal ha anledning til å oppfylle sine ønsker og behov for service, omsorg og trygghet i sin egen bolig, gjennom et tilbud om et komplett bo- og servicekonsept.

Næringsdelen leier ut lokaler til aktører innen omsorg og forretningsvirksomhet.

Styret i Sameiet har to representanter hver fra bolig- og næringsdelen, samt en uavhenging styreformann.

Det sittende styret ble valgt den 25. juni 2020, og ble endret den 4. mars 2021. Styret består av:

Styreleder: Tore Bergethon Østensen

Styremedlemmer:
– Frank N. Olsen (Boligdelen)
– Linn Røer og Morten Jakobsen (Næringsdelen)

Varamedlemmer:
– Anita S. Skeie og Gerd Inger Drougge (Boligdelen)
– Cathrine Kildalsen og Albregt Moltumyr (Næringsdelen)

Forretningsfører: Enqvist Eiendomsdrift AS

Revisor: Lars Harald Brinchmann

Ekstraordinært årsmøte i Sameiet

Ekstraordinært årsmøte i Sameiet ble avholdt elektronisk via Microsoft Teams, torsdag 4. mars 2021 kl. 15:00 .

Protokollen fra møtet blir sendt per post til alle sameiere.

Årsmøte i Sameiet

Årsmøtet i Sameiet ble avholdt onsdag 25. juni 2020 kl. 18:00 i Atriet.
Protokoll fra møtet:

Husordensregler

Alle i Sameiet plikter å sette seg inn i og overholde husordensreglene.

Vedtekter for Sameiet

På Årsmøtet den 25. juni 2020 ble det vedtatt nye vedtekter for Sameiet Vennersborg Sandvika Vest: