Sandvika

Sandvika Vel har egne hjemmesider der du kan lese om de sakene som opptar vellets medlemmer. Spesielt kan navnes planene rundt E18 og E16 i tunnel under Sandvika.

Bærum Eldreråd  er pensjonistenes talerør i Bærum, og arbeider for å bedre de eldres levevilkår på alle felt.

Hos Bærum Kommune kan du holde deg oppdatert om hva som foregår i kommunens styre og stell.

Les mer om Sandvikas historie på Wikipedia.