Kontakt

Sameiet Vennersborg Sandvika Vest

E-post:
info@vennersborg.no

Besøksadresse:
Claude Monets allé 21
1338 Sandvika
Du finner oss på kartet på Gule Sider

Styreformann:
Manfred Larsen
Mobiltelefon 95 19 41 31
Epost ml@arealogbolig.no

Forretningsfører:
Enqvist Eiendomsdrift AS
Marcus Hultgren
Telefon 22 80 95 95
Epost post@enqvist.no

Postadresse:
Sameiet Vennersborg Sandvika Vest
c/o Enqvist Eiendomsdrift AS
Postboks 6653 Rodeløkka
0502 Oslo

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret for sameiet

Telefonliste for Boligdelen