Bolig

Velkommen til Sameiet Vennersborg Sandvika Vest!

På våre hjemmesider finner du informasjon om Sameiet, både praktiske opplysninger for beboere og informasjon om de virksomhetene som finnes innenfor våre fire vegger.

På denne siden har vi samlet informasjon spesielt rettet mot beboere i Boligdelen.

Boligrådet

Boligrådet er det styrende organet for selveierne i Vennersborg.

Boligrådets styre for 2023/24 består av:

  • Anita Sortnes Skeie
  • Morten Mørk
  • Greta Dahlen
  • Frank N. Olsen
  • Marianne Viermyr
  • Reidar Holen

Anita Sortnes Skeie og Morten Mørk er Boligrådets representanter til styret i Sameiet med Frank N. Olsen og Greta Dahlen som varamedlemmer.

Husordensregler

Alle beboere plikter å sette seg inn i og overholde husordensreglene.

Avtale med Bærum Kommune

Våren 2018 inngikk Sameiet en avtale med Bærum Kommune om felles resepsjonstjenester med mer. Dette er en videreføring av den avtalen beboerne i Boligdelen i sin tid hadde med Attendo Care.

Veiledning for beboere

Boligrådet utgir en Veiledning for beboere i Boligdelen. Her er det samlet mye nyttig informasjon om sameiet. Veiledningen oppdateres hvert år etter Årsmøtet, og distribueres da til alle beboere i Boligdelen.
Eventuelle kommentarer kan sendes direkte til Tore Bergethon Østensen, som er redaktør for veiledningen.

Praktiske forhold

Det er mange praktiske spørsmål beboerne i Vennersborg ønsker svar på. Vi har samlet en del spørsmål og svar på vår side.

Hvordan fungerer adgangskontroll og porttelefon?

Hvor henvender jeg meg?

Brannsikring

Beboerne har ansvar for vedlikehold i egen leilighet, se huskeliste.

Informasjon om avfallshåndtering finnes i  husordensreglene.

Oversikten vil bli komplettert og oppdatert ettersom nye spørsmål dukker opp.