Bolig

Velkommen til Sameiet Vennersborg Sandvika Vest!

På våre hjemmesider finner du informasjon om Sameiet, både praktiske opplysninger for beboere og informasjon om de virksomhetene som finnes innenfor våre fire vegger.

På denne siden har vi samlet informasjon spesielt rettet mot beboere i Boligdelen.

Boligrådet

Boligrådet er det styrende organet for selveierne i Vennersborg.

Boligrådets styre for 2019/20 består av:

  • Tore B. Østensen (leder)
  • Frank N. Olsen (nestleder)
  • Greta Dahlen

Personlige varamedlemmer er Tone Stojka, Anita S. Skeie og Hjalmar Aass.  Det er i år ingen observatør til styret i Boligrådet.

Tore B. Østensen og Frank N. Olsen er Boligrådets representanter til styret i Sameiet med Tone Stojka og Anita S. Skeie som personlige varamedlemmer.

Årsmøte

Årsmøte i Boligrådet ble avholdt tirsdag 14. mai 2019 kl. 18:00

Informasjonsmøte

16. oktober 2019

Informasjonsskriv

Januar 2019: Pågående aktiviteter

Husordensregler

Alle beboere plikter å sette seg inn i og overholde husordensreglene.

Avtale med Bærum Kommune

Våren 2018 inngikk Sameiet en avtale med Bærum Kommune om felles resepsjonstjenester mm. Dette er en videreføring av den avtalen Boligdelen i sin tid hadde med Attendo care.

Veiledning for beboere

Boligrådet utgir en Veiledning for beboere i Boligdelen. Her er det samlet mye nyttig informasjon om sameiet. Veiledningen oppdateres med jevne mellomrom. Eventuelle kommentarer kan sendes direkte til Hjalmar Aass, som er redaktør for veiledningen.

Praktiske forhold

Det er mange praktiske spørsmål beboerne i Vennersborg ønsker svar på. Vi har samlet en del spørsmål og svar på vår side.

Hvordan fungerer adgangskontroll og porttelefon?

Hvor henvender jeg meg?

Brannsikring

Informasjon om avfallshåndtering finnes i  husordensreglene.

Oversikten vil bli komplettert og oppdatert etter som nye spørsmål og svar dukker opp.