Husordensregler

Ordensregler for Vennersborg Sandvika Vest

Adgangskontroll ved hjelp av brikke eller mobiltelefon

Sameiet har våren 2018 installert et nytt moderne anlegg for adgangskontroll. Alle dører er sikret med et system der man benytter brikke, armbånd eller mobiltelefon for åpne.
Det er også installert et porttelefonsystem der beboeren kan ha kontakt med den besøkende via telefon, eller mobiltelefon, og da også med video.

 • Hovedinnganngen skal være avlåst mellom kl. 20:00 og kl. 07:00
 • Døren fra hovedtrappen og inn til lobbyen i 2. etg. skal være lukket og avlåst mellom kl. 21:00 og kl. 07:00
 • Dørene til oppgang A, B, C og D skal alltid være låst

På grunn av faren for tyveri må ingen åpne for ukjente!

Avfallshåndtering
 • Det ble i 2018 innført kildesortering av avfall i Sameiet. Dette medfører at alt avfall skal sorteres i disse kategoriene:
  • Matavfall (skal legges i grønne poser)
  • Papp og papir
  • Plast
  • Glass og metall
  • Restavfall
 • Mat- og restavfallet skal pakkes godt inn, og det er separate beholdere for de ulike sorteringskategorene i avfallsrommet i 2. etg.
 • Det er ingen tømming av søppel i helgene, så alle oppfordres til å kaste søppel fredag morgen (se oppslag ved avfallsrommet)
 • Bunker med aviser og større flatpakkede kartonger må gjerne legges direkte i containerne for aviser og papp i U2
 • Det må ikke kastes brennende eller lett antennelig avfall eller emballasje med flytende innhold i søpelbeholderne
 • Glass, spesialavfall og store gjenstander må beboerne selv sørge for å få brakt til offentlig mottak for slikt avfall

Veiledning for sortering fra Bærum kommune kan lastes ned her.

Fellesarealer
 • I garasjen må ikke gjenstander plasseres slik at det hindrer parkering helt inn til vegg, og dermed vanskeliggjør parkering for andre
 • Sykler som ønskes oppbevart utenfor egen bod kan plasseres  i sykkelboden i 1. etg.
 • Inngangsparti, trapperom og svalganger må alltid holdes ryddig
 • Pynting i oppganger og svalganger må eventuelt skje i samråd med berørte beboere
 • Risting av tepper og tøy fra svalganger og balkonger er ikke tillatt
 • Tørking av tøy på balkong er bare tillat når balkongen er skjermet mot innsyn, og eventuell tørking av tøy må skje under rekkverkets høyde
 • Terrasser på bakkeplan må ryddes etter sommerseongen
 • Blomsterkasser og lignende må henge på innsiden av balkonger/svalganger
 • Vis hensyn ved utendørs grilling.
  Kun elektrisk grill og propangrill er tillatt.
 • Ved montering av markiser må duken være av tidligere for sameiet bestemt farge
 • Det er ikke tillatt å sette opp privat TV-antenne utenfor leiligheten eller på tak
 • Såvel innendørs som utendørs fellesarealer skal behandles varsomt
 • Grøntanlegg og beplantning må vernes om
 • Røking er ikke tillat i innendørs fellesarealer
Meldeplikt
 • Beboere plikter å underrett daglig leder eller vaktmester om lekkasjer, skalder og mangler slik at skadene kan begenses og utbedring foretas
 • Beboerne anmodes om å orientere naboer/resepsjon om lengre tids fravær
Ro
 • Mellom kl. 23.00 og kl. 07:00 må beboerne vise særlig hensynsfullhet slik at ikke andre beboeres nattesøvn forstyrres
 • Det bør også vises hensyn overfor naboer ved bruk av radio, TV og musikkanlegg
Dyrehold
 • Dyrehold er tillat etter skriftlig avtale med sameiets styre
 • Styret kan ikke nekte dyrehold dersom dette ikke er til sjenanse for andre beboere
Generelt
 • Beboerne plikter å følge ordensreglene, og er ansvarlig for at de overholdes av de som gis adgang til leiligheten
 • Vaktmester eller annen representant for Sameiet Vennersborg Sandvika Vest har fullmakt til å påse at husordensreglene overholdes, og kan gripe inn ved overtredelser