Vedlikehold av kjøkkenvifte

Flere i boligsameiet har meldt fra om problemer med kjøkkenviften. Kjøkkenviften er utstyr som tilhører den enkelte bolig og ansvar for vedlikehold ligger hos eieren av boligen. Siden det er mange som har meldt fra om problemet med disse viftene har styret funnet frem til et firma som utfører service og reparasjoner av slike vifter.

Firmaet har blitt tilkalt for å reparere kjøkkenvifter i 2 boliger. Tilbakemeldingene fra disse reparasjonene er positive, og vi vil anbefale de som har problemer med kjøkkenviftene å kontakte firmaet.

Vi minner igjen om at ansvaret for dette ligger hos eieren av boligen og ikke hos sameiet. Kostnadene knyttet til eventuelle reparasjoner av kjøkkenviften må dekkes av den enkelte boligeier.

Firma: Danitek AS
Kontaktperson:  Øyvind Danielsen
Telefon :63 80 05 20 / Mobil: 900 44 011
E-post : oivind@danitek.no