Aktiviteter

På grunn av koronaepedimien er alle aktiviteter avlyst inntil videre.

Vennersborg har flere aktiviteter for beboerne hver uke.

Her er de faste aktivitetene: