Vedtekter

Dagens vedtekter for Sameiet ble vedtatt på  ordinært sameiermøte 26. april 2018. De nye vedtektene er i henhold til den nye eierseksjonsloven som i all hovedsak gjelder fra  1. januar 2018.

Last ned (PDF, 127KB)

Det til enhver tid gjeldende offentlige lovverket om eierseksjoner vil alltid være styrende for de forhold som ikke spesifikt er omhandlet i vedtektene.